SSIS – Data Movement (XML; Excel; SQL; …)

Gaat er binnen uw bedrijf ook veel data (gegevens) van de ene naar de andere applicatie. Heeft u dan wel eens nagedacht om SSIS van Microsoft te gebruiken?
Dawesta heeft alle kennis om dit voor uw bedrijf in te richten. Neem gerust contact met ons op via frans@dawesta.nl of bel 072-8500948.

Microsoft SQL Server Integration Services, is een product welke import, transformeren en export functionaliteit biedt voor gegevensstromen tussen verschillende applicaties.

Microsoft SSIS kan verbinding maken met verschillende soorten gegevenstypen, zoals databases, bestanden, Webservices, uitbreidbare opmaaktaal (XML) en bestanden. Het is nauw geïntegreerd met Excel, SQL Server Analytics Services en andere in-database-mogelijkheden van SQL Server. Microsoft SSIS deelt gemeenschappelijke ontwikkelings- en beheerhulpprogramma’s met SQL Server Analysis Services en SQL Server Reporting Services.

SSIS-pakketten worden opgesplitst in besturingsstromen die de totale uitgevoerde werkstroom beheren, terwijl gegevensstromen de beweging en transformatie van gegevens tussen bronnen en doelen regelen.